Điều Khoản Sử Dụng

Xin chào các bạn, nếu bạn đã truy cập vào website Khophimhan.com thì chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng trang Web mà không cần thông báo. Và điều đó cũng đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản sau đây.

1. Trách nhiệm của người dùng

  • Cam kết có đủ tuổi luật định và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc khi truy cập vào website.
  • Bạn đã hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xảy ra khi truy cập trang web. Những rủi ro này liên quan đến thiệt hại cho máy tính, smartphone, hoặc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus…
  • Bạn hiểu và đồng ý  sẽ có thể gặp các thông tin quảng cáo khi truy cập trang web và sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.

2. Nội dung trên Website

Khophimhan.com sẽ cố gắng cập nhật (update) nhanh chóng dựa trên sự chọn lọc thông tin chính xác, tin cậy để cung cấp cho bạn đọc 24/24h. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 100% độ chính xác và mới nhất.

3. Quyền sở hữu

  • Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.
  • Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.
    Cụ thể: Khophimhan sẽ lập tức cấm người dùng truy cập (email, liên kết, URL…), cấm comment bài viết mà không cần thông báo trước khi có hành động, bình luận không văn minh, lịch sự.

4. Sử dụng nội dung đưa hoặc phát lên website

Việc gửi cho Khophimhan bất kỳ thông tin có chứa đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều sau:

– Chúng tôi không buộc phải xem những thông tin này là thông tin mật và không có trách nhiệm lưu trữ chúng.
– Chúng tôi không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng thông tin này.
– Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến trang web sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó.
– Chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bao gồm việc không tiết lộ hoặc gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Không có dữ liệu nào truyền trên internet được bảo mật an toàn 100% nên bạn tự chịu rủi ro này.

5. Việc tải thông tin dữ liệu

Bạn chỉ có quyền sử dụng (cho công tác nghiên cứu, học tập hoặc giảng dạy) chứ không có quyền sở hữu những phần mềm và dữ liệu đã tải từ trang web của chúng tôi.
Trong trường hợp bạn muốn sử dụng vì mục đích thương mại thì phải được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

6. Hạn chế đưa thông tin lên trang web

Chúng tôi liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức các thông tin có tính:

– Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
– Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
– Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
– Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
– Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản
– Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
– Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
– Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

7. Luật áp dụng

Trang web này được sự điều chỉnh của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Hy vọng độc giả hãy tham khảo thật kỹ “Điều khoản sử dụng” tại khophimhan.com. Chúng tôi rất hoan nghênh nội dung, những đóng góp ý kiến từ quý vị để website ngày càng hoàn thiện hơn.