BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 2018

Những nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích và bình chọn nhiều nhất trong năm 2018? Cùng tin sao han tra cứu ngay trong danh sách sau.

Thật bất ngờ  khi trong danh sách này, đứng đầu không phải Cha Eun Woo, Kang Daniel hay Kim Jae Joong mà một cái tên không ai nghĩ đến.

16 idol nam Hàn được người đồng tính nam bình chọn

16. Jinyoung (cựu thành viên B1A4 )

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 1
15. L (Kim Myung Soo) của INFINITE

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 2

14. Im Siwan (ZE:A)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 3
13. Bomin của Golden Child

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 4
12. Kim Jaejoong (JYJ)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 5
11. Wonpil (DAY6)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 6
10. DK (Seventeen)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 7
9. Minho (SHINee)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 8
8. Jimin (BTS)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 9
7. Kang Daniel (Wanna One)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 10
6. Uknow Yunho (DBSK)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 11
5. Shownu (Monsta X)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 12
4. Song Mino (WINNER)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 13
3. D.O. (EXO)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 14
2. Cha Eun Woo (ASTRO)

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 15

1. Ong Seong Woo

BXH 16 nam thần tượng Hàn Quốc được người đồng tính nam yêu thích 16