Link xem các tập được vietsub và update nhanh nhất tại:

Lưu ý: 2 tập bên Hàn sẽ được gộp thành 1 tập hơn 60 phút cho các bạn tiện theo dõi nhé.

Tập 1: http://aphim.org/xem-phim/hoang-hau-cuoi-cung-2018

Tập 2: http://aphim.org/xem-phim/hoang-hau-cuoi-cung-2018/tap-2

Tập 3: http://aphim.org/xem-phim/hoang-hau-cuoi-cung-2018/tap-3

Tập 4: http://aphim.org/xem-phim/hoang-hau-cuoi-cung-2018/tap-4

Tập 5: http://aphim.org/xem-phim/hoang-hau-cuoi-cung-2018/tap-5

Tập 6: http://aphim.org/xem-phim/hoang-hau-cuoi-cung-2018/tap-6 (tối ngày 6/12)