Link xem phim có cập nhật vietsub tại: http://aphim.org/phim/ky-uc-alhambra/

Link tập 1 vietsub: http://aphim.org/xem-phim/ky-uc-alhambra

Link tập 2: http://aphim.org/xem-phim/ky-uc-alhambra/tap-2

Link tập 3: http://aphim.org/xem-phim/ky-uc-alhambra/tap-3

Link tập 4: http://aphim.org/xem-phim/ky-uc-alhambra/tap-4

Link tập 5: http://aphim.org/xem-phim/ky-uc-alhambra/tap-5 (tối 14/12)

Link tập 6: http://aphim.org/xem-phim/ky-uc-alhambra/tap-6 (tối 15/12)