Link xem có vietsub và update các tập mới nhất tại:

Link tập 1: http://aphim.org/xem-phim/boyfriend-2018

Link tập 2: http://aphim.org/xem-phim/boyfriend-2018/tap-2

Link tập 3: http://aphim.org/xem-phim/boyfriend-2018/tap-3

Link tập 4: http://aphim.org/xem-phim/boyfriend-2018/tap-4 

Link tập 5: http://aphim.org/xem-phim/boyfriend-2018/tap-5 (tối 12/12)

Link tập 6: http://aphim.org/xem-phim/boyfriend-2018/tap-6 (tối 13/12)