Link phim và update các tập mới nhất tại:

Link full: http://aphim.org/xem-phim/co-tien-don-dep-2018

Link tập 1: http://aphim.org/xem-phim/Co-tien-don-dep-2018

Link tập 2: http://aphim.org/xem-phim/Co-tien-don-dep-2018/tap-2

Link tập 3: http://aphim.org/xem-phim/Co-tien-don-dep-2018/tap-3 

Link tập 4: http://aphim.org/xem-phim/Co-tien-don-dep-2018/tap-4 (tối thứ 3 ngày 4/12)